Redovisning

subst. ~en ~ar
ORDLED: redo--vis-ning-en
• spec. äv. i ekon. sammanhang rapport om hur anförtrodda pengar använts: redovisningsskyldig; skatteredovisning; vinstredovisning; årsredovisning; han hade lämnat ordentligt med hushållspengar och aldrig bett om ~

I favorite REDOVISNING

Låt oss sköta din löpande bokföring!

check_circle
Bokföring

Löpande bokföring av dina verifikat under året, lämna kvitton och fakturor till oss, vi sköter resten!

check_circle
Avgifter och skatter

Rapportera arbetsgivaravgifter och avdragen skatt, antagligen utifrån era lönespecifikationer eller via vår lönetjänst.

check_circle
Avgifter och skatter

Vi granskar och rapporterar in till Skatteverket.

check_circle
Lönespecifikation

Lämna underlag och låt oss skapa lönespecifikationerna.