Löneadministration

subst. ~en ~er
ORDLED: ad-min-istr-at-ion-en
• det att (planmässigt) sköta ngt för annans räkning särsk. (viss) verksamhet el. (vissa) ärenden till det allmännas, en institutions, ett företags etc. bästa: administrationskostnad; personaladministration; den offentliga ~en kan sägas gälla allt utom lagstiftning, rättskipning och direkt regeringsverksamhet; något slags ~ är nödvändig i ett stort företag

I favorite LÖNEADMINISTRATION

Jag kan hjälpa dig med lönadministrtionen.

check_circle
Lönespecifikationer

Kanske bara en enkel lösning till dig själv eller till hela ditt företag, vi hjälper dig med båda.

check_circle
Arbetsgivardeklaration

Ska lämnas varje månad, det kan vi sköta åt dig.

check_circle
Rapportering

Vi hjälper dig med rapporteringen till Fora och Collectum.

check_circle
Avtal & intyg

Anställningsavtal, uppsägningar och arbetsgivarintyg, vi kan hjälpa till med allt.