Inkomstdeklaration

subst. ~en ~er
ORDLED: de-klar-at-ion-en
• skriftlig sammanfattning av (ngns) årliga inkomst- och förmögenhetsuppgifter, som lämnas in till myndighet som grund för beskattning enl. bestämda regler och på särskilda blanketter; i fråga om fysiska el. jur. personer: deklarationsblankett; deklarationsbyrå; självdeklaration; skuldräntan kan delvis dras av i ~en; ~en skall lämnas in före 2 maj; ersättningen behöver inte tas upp i ~en

I favorite DEKLARATIONER

Jag kan hjälpa dig att fixa dina deklarationer!

check_circle
Privat deklaration

Du kanske bara har en privat deklaration och utan företag som någon behöver titta igenom och säkerställa att du har gjort rätt.

check_circle
Fåmansbolag

Du kanske äger ett fåmansbolag, få hjälp med att fylla i K10/K12 blanketten.

check_circle
Juridisk person

Även juridiska personer behöver lämna en inkomstdeklaration, vi hjälper er med det.